جهت سفارش نرم افزار دیدبان فرم درخواست خود را ثبت نمایید

ثبت سفارش

همراهی ما ...

تمامیت

احترام به خواسته شما

نوآوری

سیستم های قابل اعتماد و قوی

هوش

نوآوری و پیشتازی

پشتیبانی

7 / 24 در خدمت مشتریان

درباره نرم افزار پلاک خوان دیدبان

نرم افزار هوشمند تشخیص پلاک خودرو

دیدبان سامانه مکانیزه و هوشمند تردد خودرو است که جهت سیستمی کردن و رفع نواقص خطای انسانی در ثبت ترددها همچنین عدم توانایی استفاده از نیروی انسانی در مکان های خاص (مانند جاده های فرعی که نیاز به کنترل تردد خودرو می باشد مانند جاده های منتهی به روستاها و شهرک های صنعتی).سرعت بخشیدن به سیستم کنترل تردد خودرو ها نسبت به سیستم های ثبت سنتی با کمک به کاهش خطای انسانی درمکان های پرتردد خودروها مانند پارکینگ های خصوصی و عمومی، برج های مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری، سازمان ها و ادارات دولتی، فروشگاه ها و هایپرمارکت ها، عوارضی و.... قابل استفاده است.

  • نسخه سازمانی
  • نسخه پارکینگ عمومی
  • نسخه ترافیکی و آماری
  • نسخه مسکونی

پروژه های اخیر

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما