تاریخچه هوش مصنوعی از ابتدا تا حال + بررسی تمام رویدادهای مهم تاریخی

1402/03/29 - خواندن 20 دقیقه -
تاریخچه هوش مصنوعی
یکی از بهترین راه‌ها برای فهمیدن روند هوش مصنوعی و رشد آن، مطالعه تاریخچه هوش مصنوعی و رویدادهای مهم در مسیر است.