پلاک خوان آماری

این پلاک خوان جهت ثبت پلاک خودرو و آمارگیری تردد خودروها استفاده شده و از نرم افزار ساده ای بهره برده و قرائت و ثبت پلاک های عبوری با آن صورت می پذیرد.

پلاک خوان سازمانی

از این پلاک خوان به منظور ثبت پلاک خودرو و کنترل تردد خودروها استفاده می گردد. به کار گیری این نوع از پلاک خوان ها برای سازمان ها و ادارات جهت امکان کنترل تردد خودروها و انواع گزارشها، تعریف افراد مجاز و مهمان در سامانه، کنترل درب ها با راهبند مکانیزه برای افراد مجاز مناسب می باشد.

پلاک خوان پارکینگی

پلاک خوان پارکینگی با بهره گیری از توان قرائت پلاک به منظور هوشمندسازی و اتوماسیون پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد .این سامانه با ثبت ورود و خروج هر یک از خودروها و محاسبه هزینه پارک خودرو بر حسب تعرفه و زمان پارک بودن خودرو کمک شایانی به مدیریت پارکینگ می نماید

پلاک خوان جامع

پلاک خوان جامع در واقع به منظورکاربرد ترکیبی پلاک خوان سازمانی و پارکینگی تعریف شده است و برای مواردی بکار می رود که محاسبات مالی برای پلاک های ناشناس با تعریف افراد مجاز دائمی ترکیب می شود و قابلیت های هر دو سامانه را دارا می باشد.

پروژه های اخیر

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما

پیام مدیریت

راه کار های ساده برای مشکلات پیچیده