پیامبر فیسبوک!

شرکت فیسبوک کتابخانه جدیدی به نام prophet (پیامبر یا پیشگو) منتشر کرده است که برای پیش بینی سری های زمانی کاربرد دارد. سری های زمانی می توانند از اطلاعات هواشناسی تا پیش بینی بازار بورس باشند!‌ این کتابخانه طوری طراحی شده است که تقریبا هیچ دانش یادگیری ماشینی لازم ندارد. شما صرفا داده ها را به فرمت مناسب در می آورید بارگذاری می کنید و در نهایت پیامبر (!) برای شما آینده آن را پیش بینی می کند. یکی از خوبی های این کتابخانه این است که میزان عدم اطمینان از پیش بینی ها را هم می دهد و برای رسم نمودار ها لازم به نصب کتابخانه اضافه ای نیست. برای شروع کار با آن مثالی که بر روی خود سایت فیسبوک است را در قالب یک google colab در آورده ایم که می توانید بدون نصب هیچ کتابخانه ای بر روی کامپیوترتان آن را در مرورگرتان اجرا کنید.