اسنپچت از Scan، پلتفرم کاربردی واقعیت افزوده خود رونمایی کرد.

اسنپچت حالا می تواند در انجام تکالیف به شما کمک کند. دوربین اپلیکیشن اسنپچت در حال تبدیل شدن به پایه و اساس پلتفرم توسعه دهنده واقعیت افزوده با نام Scan ، است. این شرکت اعلام کرد که با همکاری Photomath قابلیت حل مسائل ریاضی را به اپلیکیشن خود افزوده است. و با همکاری giphy اشیا اطراف شما را تشخیص و گیف های مرتبط با آن را بر روی صفحه گوشی تان قرار می دهد.


snapchat


Snapchat Scan spawns Giphy GIFs based on what’s around you


 


snapchat


Scan with Photomath solves math problems


منبع:


Snapchat launches Scan, its AR utility platform