آینده شهر هوشمند در جهان پس از کرونا

امروزه 55 درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند. بر اساس تخمین سازمان ملل، این آمار تا سال 2050 به 68 درصد خواهد رسید. از آنجا که شهرها به شکلی روزافزون پر جمعیت تر می شوند، قابلیت اجرای قانون برای برقراری نظم و امنیت عمومی حساس تر می گردد. این یک چالش است که باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد و مشکلات آن مرتفع شود.


یکی از این حوزه ها، تشخیص، تمایز و ادراک خطرات و تهدیدات فیزیکی است که در گذشته اسلحه های سرد و گرم و مواد منفجره تلقی می شدند. اما طی شش ماه گذشته، این تهدیدات به تشخیص و شناسایی تهدیدات جدید و میکروبیولوژیکی غیر قابل مشاهده ای مانند COVID-19 تبدیل شده اند.


روشی جدید برای حفاظت فیزیکی

از زمانی که شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین و در دسامبر 2019 آغاز شد، ویروس بیش از 188 کشور جهان را درگیر کرده است. بنابراین اکنون به یک روش حفاظت فیزیکی جدید نیاز است تا فضاهای عمومی و خصوصی مختلف را ایمن تر سازیم.


کرونا تنش و اضطراب را در سراسر جهان بالا برد. یک بحران سلامت بین المللی، هیاهوی سیاسی و ناپایدار شدن اقتصاد جوامع، شرایط را برای هجوم رفتارهای ناهنجار فراهم ساخت. اکنون، بیش از همیشه، دولت ها باید با ارائه دهندگان خدمات حفاظتی، بهداشت و درمان و فناوری هماهنگ شوند تا پلتفرم های تشخیص جدیدی را راه اندازی کنند و با این تهدیدات رو به رشد به مقابله بپردازند. به ویژه در شهر های هوشمند، فناوری نقش حساسی در مقابله با تهدیدات فیزیکی و بیولوژیکی و حفظ ایمنی شهروندان ایفا خواهد کرد.


همکاری برای پیشرفت سیستم های حفاظتی در شهر هوشمند

تاکنون شاهد سیر صعودی تعداد پروژه های شهر هوشمند در سراسر جهان بوده ایم؛ شهرهایی که فناوری های نوآورانه ای را برای تسهیل خدمات رسانی به مردم راه اندازی می کنند. طبق گزارش مؤسسه بین المللی IDC، سرمایه گذاری بر شهر هوشمند در سراسر جهان در سال 2020 به حدود 124 میلیارد دلار رسید که رشد 18.9 درصدی را نسبت به سال 2019 نشان می دهد.


با این حال، رشد جمعیت شهرها بر روی زیرساخت ها و منابع کلی نیز تأثیر می گذارد. بر اساس تحقیقی از Deloitte، تنها 16 درصد از شهرها می توانند هزینه پروژه های زیرساخت های لازم را خودشان بپردازند. در نتیجه شهرها از پشتیبانی مالی شرکای خصوصی و دولت ها کمک می گیرند تا امکانات شهر هوشمند خود را ارتقا بخشند.


استفاده از فناوری هوشمند برای ایمنی و حفاظت عمومی

چالش شناسایی تهدیدات فیزیکی و غیر فیزیکی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان نیازمند یک پاسخ حفاظتی پیش بینی کننده، سازگار و پویا است. با نگاهی به آینده ایمنی عمومی در می یابیم که فناوری های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند حفاظت فیزیکی را تا حد چشمگیری ارتقا بخشند. برای شهرهای هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حال حاضر آغاز شده تا راهکارهای حفاظتی را بهینه تر سازد.


آینده شهر هوشمند در جهان پس از کرونا

نگاه ما به آینده حفاظت عمومی در جهانی است که تهدیدات فیزیکی و میکروبیولوژیکی دائماً در حال تکامل است. تنها با اتخاذ روشی جدید در تشخیص تهدیدات می توان حملات پر خطر و شدیدی مانند پاندمی کرونا را خنثی کرد. ارتباطات امروزی سعی دارند این اقدامات حفاظتی را در شهرهای هوشمند، ایمن و متصل پیاده سازی کنند. با کمک فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی که کارآیی و ایمنی مراودات شهری و خدمات عمومی را بهبود می بخشد، شهروندان نه تنها می توانند متصل باقی بمانند بلکه ایمنی آنان نیز حفظ خواهد شد.


دولت ها می بایست با ارائه دهندگان خدمات حفاظتی و فناوری همکاری و هماهنگی داشته باشند تا تخصص لازم برای اجرا و یکپارچه سازی هر چه بهتر این فناوری های جدید به دست آید. آنان باید مشارکت داشته باشند تا پروژه های شهر هوشمند به راهکارهایی مجهز شوند که فناوری های حفاظت فیزیکی را کسب کرده و سرقت، فعالیت های تروریستی و بیماری های عفونی را شناسایی کنند. این قابلیت، شهر های هوشمند را هوشمندتر و ایمن تر می سازد.