"مجری خبر مصنوعی" چینی هم رسید!

‌شبکه سی‌بی‌سی چین با همکاری شرکت سوگو (مالک موتور جستجوی Sogou) یک مجری خبر مصنوعی را با کمک داده‌های یک مجری واقعی، طراحی کرده‌اند که می‌تواند اخبار را مانند یک گوینده خبر واقعی اجرا کند.
آنها برای مخاطبان چینی و انگلیسی زبان دو نسخه متفاوت ارائه کرده‌اند.


خلاقیت این کاراکتر مصنوعی، صرفا خواندن خبر نیست بلکه ژست و حالت چهره ای است که هنگام خواندن یک خبر به خود می گیرد تا بتواند بیشترین تاثیر را روی بیننده داشته باشد.
کما اینکه اگر خبر یک حادثه تلخ یا یک پیروزی ملی باشد باید حس مجری متفاوت باشد.


برای یادگیری این سیستم، صحبت ها، حرکات لب و حالات صورت مجری واقعی جمع آوری شده و به ماشین داده شده است. حالا این مجری می تواند 24 ساعته و به طرز خستگی ناپذیری اجرای اخبار یک شبکه را بر عهده بگیرد.مجری خبر مصنوعی که می تواند به شکلی طبیعی، اخبار را بخواند.
این فناوری چینی نوعی از deep fake است که در آینده خطرات زیادی را متوجه رسانه های رسمی می‌کند.


 


پ. ن.
در حال حاضر این تکنولوژی، بیشتر، خوراک ساخت انیمشین و بازی‌های کامپیوتری است، تا این که واقعا در شبکه‌های خبری استفاده شود.


نگرانی برخی ها این است که این فناوری می تواند مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد تا با آن اخباری جعلی و دروغی را در غالب یک خبر رسمی درآورده و در شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
بطور کلی‌تر، این فناوری نوعی از Deep fake است که در آینده از آن بیشتر خواهم نوشت!


منبع:


CNBC